+34 677 51 82 91
info@xacobasket.es

Quen somos

XACOBASKET 2019

MEMORIA DESCRITIVA

NOME DO PROXECTO:

Xacobasket.

LUGAR:

Localidade de Carral (instalacións deportivas municipais e da Consellería de Educación).

DATAS:

Do 22 de xuño ao 30 de xuño de 2019.

DESCRICIÓN DO PROXECTO:

O proxecto deportivo Xacobasket nace coa firme intención de xerar e desenvolver un conxunto de eventos deportivos exclusivamente ligados ao baloncesto e a cultura galega e á presenza deste deporte en concellos galegos con influencia directa no Camiño de Santiago. Inicialmente Xacobasket nace para procurar a participación de distintos deportistas da Comunidade Autónoma de Galicia na súa primeira fase de desenvolvemento ( con sede en Carral), sendo extensible a participación no mesmo ao resto de Comunidades Autónomas, así como a aqueles países europeos onde o Camiño de Santiago nos seus distintos percorridos teña protagonismo e presenza.

A fase inicial desenvolverase deportivamente no concello de Carral, coa celebración do campus deportivo XACOBASKET durante os días laborables da Semana Santa 2019, a celebración da primeira edición do XACOBASKET SUMMER CAMP entre os días 22 e 30 de Xuño de 2019 e o desenvolvemento de evento deportivo na Coruña, onde á súa vez aloxaranse os participantes internos.

O proxecto Xacobasket está promovido pola Agrupación Deportiva Vale Inclán (Baloncesto Montrove) e a Escola Deportiva de baloncesto do Concello de Carral e pretende dinamizar e favorecer a práctica do baloncesto a través dunha metodoloxía dirixida á tecnificación de deportistas e adestradores/as así como favorecer aos clubs de baloncesto pertencentes a cada unha das zonas xeográficas elixidas para o desenvolvemento do proxecto e igualmente facilitar un maior coñecemento daqueles aspectos exclusivamente relacionados coa cultura e natureza de cada zona onde se desenvolva o proxecto, sendo prioridade absoluta, os concellos por onde transcorra o Camiño de Santiago en calquera dos seus itinerarios.

Ao mesmo tempo, Xacobasket incorpora ao proxecto dous aspectos moi importantes e pioneiros na Comunidade Autónoma de Galicia:

1) Dirección do proxecto deportivo e cultural levada a cabo por adestradoras nadas en Galicia con obxecto de promocionar e apoiar a imaxe da muller.

2) Creación do Torneo Xacobasket Praia para todas as idades e ambos os sexos.

DESTINATARIOS PARTICIPANTES DIRECTOS

O Xacobasket Summer Camp diríxese fundamentalmente a nenas e nenos nadas/éntrevos 2009 e 2003 (ambos inclusive) e compoñerase de dous conceptos deportivos claramente identificados:

DEPORTISTAS (Previsión de 100 participantes internos e externos ou de día dependendo das zonas xeográficas e dispoñibilidade de instalacións onde se desenvolva)

1 ( Nivel de iniciación)

2) (Nivel de tecnificación)

ADESTRADORES/AS

 1. Nivel de iniciación (como mínimo paridade ambos os sexos)
 2. Nivel de dirección e tecnificación (como mínimo paridade ambos os sexos) 
 3. En ambos os casos terán prioridade absoluta as mulleres adestradoras

DESTINATARIOS INDIRECTOS

 1. Empresas de servizos de Carral (hostalería, turismo ,automoción e téxtil ou similares)
 2. Xunta de Galicia, XACOBEO (Camiño Inglés)
 3. Concello de Carral (Poboación)
 4. Concello de A Coruña

OBXECTIVOS XERAIS

 1. Fomentar a práctica do deporte e especialmente do baloncesto en contornas culturais e/ou naturais de Galicia.

2) Contribuír ao coñecemento do Camiño Inglés destacando a realización de actividades e visitas culturais dos participantes e a vinculación das mesmas ao goce e goce da natureza da contorna.

 • Incrementar o nivel de coñecementos dos/as participantes xa sexan deportistas ou adestradores.
 • Transmitir ás familias dos/as participantes calquera que sexa a súa procedencia, os valores culturais do Camiño de Santiago e do deporte.

  5) Contribuír ao asentamento do baloncesto na comarca e máis en concreto en Carral

6) Xerar un referente autonómico e nacional no ámbito dos campus de verán a través de metodoloxía de traballo dirixida á tecnificación e o entendemento de diversos conceptos adaptados á idade de cada deportista. 

7) Creación do Torneo Internacional Xacobasket (ano 2020 e/ou 2021)

8) Creación do Torneo Xacobasket praia dirixido ao público en xeral.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 1. Contribuír ao coñecemento do Camiño Inglés                               

Dentro do conxunto de actividades deportivas propias de Xacobasket, estableceranse outras dirixidas ao coñecemento do Camiño Inglés, mediante a organización de visitas de todos os participantes a aqueles lugares de interese cultural (Castro de Tabeaio, Castro de As Travesas, colección visitable e Santiago de Compostela) e natural da contorna (Val de Barcia).

 • Contribuír ao asentamento do baloncesto en Carral

Mediante a colaboración de adestradores/novos da Agrupación Deportiva Valle Inclán, os cales, e xunto aos/as adestradores/as de distintos clubs de Galicia e Castela-León, e outras Comunidades Autónomas así como a través da asistencia de deportistas da comarca, e deportistas que desexen iniciarse na práctica do baloncesto e que poidan formar parte á súa vez dalgunha entidade deportiva da Comunidade Autónoma de Galicia nun futuro inmediato.

COHERENCIA COS OBXECTIVOS DO XACOBEO 2021

Os deportistas inscritos en Xacobasket, así como os seus familiares e poboación local, percorrerán o tramo do Camiño Inglés ao seu paso pola localidade de Carral. Aquí mozos, mozas e maiores poderán gozar da riqueza cultural e natural da localidade. Así poderán visitar o Castro de Tabeaio, o Castro de As Travesas (referente castrense a nivel provincial), a colección visitable deste castro (na Casa da Cultura), o val de Barcia, etc.

En canto á promoción de Galicia como destino turístico Cultural, a procedencia de moitos dos deportistas do Xacobasket será do resto do estado español. Nas actividades transversais ás deportivas que se relataron no punto anterior, os deportistas coñecerán o patrimonio cultural e paisaxístico da localidade de Carral. Tamén realizaremos unha visita á catedral e a Santiago de Compostela, facilitando a todos os participantes un maior coñecemento dos valores culturais do camiño.

No relativo ao intercambio cultural coa poboación local e audiencia da actuación, a convivencia e a colaboración nas actividades entre os mozos e mozas de diferentes partes de España facilitará o intercambio cultural e de experiencias, enriquecendo persoalmente aos participantes e a accesibilidade a público novo e persoas maiores nas súas actividades. 

En canto á dinamización do Camiño de Santiago, os moitos dos deportistas de Xacobasket aloxaranse na Residencia Século XXI, (situada na Coruña). Adestrarán nas instalacións deportivas da localidade de Carral, ademais de percorrer o tramo de Carral do camiño Inglés. Ademais, visitarán a cidade de Santiago de Compostela e a súa Catedral.

CALIDADE DA PROPOSTA EXECUTIVA 

1_Actividades a desenvolver:

– Adestramentos técnico-tácticos de deportistas e adestradores.

– Tecnificación individualizada.

– Desenvolvemento de sistemas e habilidades colectivas e individuais.

– Desenvolvemento da condición física xeral e específica e traballo de diferentes capacidades condicionais dos xogadores.

2_Obxectivos:

– Fomentar a práctica do deporte, especialmente do baloncesto en contornas culturais e/ou naturais de Galicia. 

– Contribuír ao coñecemento do Camiño Inglés.

– Incrementar o nivel de coñecementos culturais/deportivos de todos os participantes.

– Mellorar os aspectos físicos, técnicos e tácticos dos deportistas.

– Fomentar a convivencia compartindo experiencias entre deportistas, persoas maiores e poboación local en xeral.

3_Metodoloxías a empregar:

 • Exercicios e xogos cooperativos.
 • Adestramentos grupales.
 • Organización de grupos para percorrer o tramo do Camiño Inglés que discorre por Carral, de forma ordenada.

4_ Temporalización:

 • O evento levará a cabo entre os días 22 e 30 de xuño do 2019.
 • As datas e horarios previstos serán os seguintes:
 • Día 22, 
  • Recepción de deportistas a partir das 9:00 na Residencia Siglo XXI (aqueles que se aloxen na residencia).
  • Ás 10:00 presentación do campus nas instalacións deportivas do concello de Carral. 
  • 11:00 – 13:30, adestramentos.
  • 14:00, descanso para xantar.
  • 16:30 – 20:00, adestramentos con 30 minutos de descanso para merendar.
  • 20:00, recollida de participantes internos e externos, e traslado aos puntos de recollida ou á residencia universitaria. 
 • Día 23,
  • 9:00 – 11:00, adestramentos.
  • 11:00 – 11.30, petisco.
  • 11:30 – 13:30, adestramentos. 
  • 14:00, descanso para xantar.
  • 16:30 – 20:00, adestramentos con 30 minutos de descanso para merendar.
  • 20:00, recollida de participantes internos e externos, e traslado aos puntos de recollida ou á residencia universitaria.
 • Día 24,
  • 10:00 – 13:00, visita por grupos aos Castros de Tabeaio, As Travesas e a colección visitable. 
  • 13:30, descanso para xantar.
  •  16:30 – 20:00, adestramentos con 30 minutos de descanso para merendar.
  • 20:00, recollida de participantes internos e externos, e traslado aos puntos de recollida ou á residencia universitaria. 
 • Día 25,
  • 9:00 – 11:00, adestramentos.
  • 11:00 – 11:30, petisco.
  • 11:30 – 13:30, adestramentos. 
  • 14:00, descanso para xantar.
  • 16:30 – 20:00, adestramentos con 30 minutos de descanso para merendar.
  • 20:00, recollida de participantes internos e externos, e traslado aos puntos de recollida ou á residencia universitaria.
 • Día 26,
  • 10:00 – 13:00, percorrido do tramo do Camiño Inglés e visita ao val de Barcia. 
  • 13:00 – 14:00, viaxe a Santiago de Compostela.
  • 14:00 – 16:30, descanso e xantar en Santiago de Compostela.
  •  16:30 – 19:00, vista da cidade e a Catedral.
  • 20:00, recollida de participantes internos e externos, e traslado aos puntos de recollida ou á residencia universitaria.
 • Día 27,
  • 9:00 – 11:00, adestramentos.
  • 11:00 – 11:30, petisco.
  • 11:30 – 13:30, adestramentos. 
  • 14:00, descanso para xantar.
  • 16:30 – 20:00, adestramentos con 30 minutos de descanso para merendar.
  • 20:00, recollida de participantes internos e externos, e traslado aos puntos de recollida ou á residencia universitaria.
 • Día 28,
  • 9:00 – 11:00, adestramentos.
  • 11:00 – 11:30, petisco.
  • 11:30 – 13:30, adestramentos. 
  • 14:00, descanso para xantar.
  • 16:30 – 20:00, adestramentos con 30 minutos de descanso para merendar.
  • 20:00, recollida de participantes internos e externos, e traslado aos puntos de recollida ou á residencia universitaria.
 • Día 29,
  • 9:00, saída cara á praia do Orzán na Coruña.
  • 10:00, en diante: celebración TORNEO DE BASKET PRAIA.
  • 20:00, recollida de participantes internos e externos, e traslado aos puntos de recollida ou á residencia universitaria.
 • Día 30,
  • 10:00 – 14:00, Torneo demostrativo aberto ao público e familiares, entrega de diplomas, etc.
  • 14:00 – 16:30, xantar e acto de clausura do campus na área recreativa e deportiva de As Travesas. 

Esta programación é unha previsión que está suxeita a modificacións por causa de forza maior, como a climatoloxía.

5_Métodos de control e avaliación:

O método de seguimento e control será a través do mail (info@xacobasket.es) e a páxina web ( www.xacobasket.es) habilitada para o evento.

Terminado o evento, elaboraranse informes personalizados para cada xogador, incluíndo un cuestionario para valorar a propia actividade e os coñecementos, tanto deportivos como culturais, que adquirisen ao longo do Xacobasket.

COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN

– Difusión do evento a través de medios tradicionais como radio, prensa e televisión.

– Tamén a través de páxina web propia do evento (www.xacobasket.es), con tradución a tres idiomas (galego, castelán e inglés).

– Utilización de redes sociais ( Instagram, Twitter, Facebook, youtube, etc.) co obxectivo de ter tanto ás familias de deportistas como ao público en xeral permanentemente actualizados, ademais de informar sobre aquelas actividades realizadas diariamente.

VIABILIDADE E SOSTENTABILIDAD DO PROXECTO

O concepto de ingresos por cotas adáptase plenamente ao mercado actual cubrindo gran parte dos gastos. O concepto de gastos está adaptado á súa vez ao mercado actual, sendo nalgún caso inferior aos prezos de mercado.

Adecuación do equipo: A actuación está organizada pola agrupación deportiva Valle Inclán, con ampla experiencia no mundo do baloncesto coruñés. Constituída no ano 2004, na presente tempada tramitou máis de 170 licenzas de baloncesto, cun corpo técnico e directivo composto por 12 adestradores con titulación específica para cada unha das idades, 6 axudantes en formación repartidos en diferentes categorías, 1 director técnico, 1 xefa de canteira e 3 directivos. E inscrito no rexistro de entidades deportivas da Xunta de Galicia, co número 00758

Garantías de desenvolvemento do proxecto: A entidade xa organizou anteriormente outros campus similares, como "Pan con Basket" (2016_ carral), organización de torneos autonómicos e provinciais nas localidades de Carral e Oleiros, campus de Semana Santa en Oleiros (2017).

Contamos con todos os medios materiais (balóns, canastras, material de coordinación, etc.) E humanos (máis de 20 persoas entre técnicos e directivos e responsables deportivos).

Colaboracións con outras entidades, públicas ou privadas. Establécense colaboracións co Concello de Carral e a Conselleria de Educación para o uso das instalacións deportivas e comedor.

-Tamén se establecen relacións con Decathlon Oleiros para a cesión daquel equipamento deportivo que puidese ser necesario a maiores do achegado pola propia entidade.

Colaboración con distintos patrocinadores privados tanto a nivel económico como materiais (froitas, augas, zumes, etc.)

INSTALACIÓNS NAS QUE LEVARÁ A CABO XACOBASKET

 • Pavillóns e instalacións deportivas municipais de Carral
 • Residencia Universitaria Siglo XXI
 • Posibilidade de aloxamento noutras localizacións da provincia da Coruña

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies